اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168
اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168

اسپیکر بلوتوثی جووی مدل BM168 Joway Bm168 Bluetooth Speaker

اسپیکر بلوتوثی JOWAY مدل BM168 طراحی آن را بسیار شگفت انگیز کرده است. در سطح خارجی اسپیکر، یک بافت به هم پیوسته مشبک قرار دارد که ضد آب بوده و مقاومت فوق العاده بالایی در مقابل مایعات از خود نشان میدهد. این بافت به جز بخش بالایی و پایینی اسپیکر تمام سطح آن را پوشش داده است. این بافت، زیبایی فوق العاده ای به Joway BM168 بخشیده و به کاربر اجازه میدهد تا بدون سر خردگی، اسپیکر را محکم در دست نگه دارد.

ناموجود