ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion
ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion

ماساژور گردن هوکو مدل Moxibustion HOCO moxa-moxibustion neck protector

حرارت درمانی و گرما درمانی الکتریکی گردن موکسا تراپی با اشعه مادون قرمز هوکو یک محصول فوق العاده برای افرادی است که نیاز به ماساژ دارند. ماساژور گردن هوکو این کار را به وسیله کمپرس گرم محافظ گردن الکتریکی مجهز به مادون قرمز با درجه حرارتهای 30 درجه سانتی گراد - 50 درجه سانتیگراد به منظور ارائه یک نوع درمان طب چینی به نام موکسا تراپی. این محصول حفاظت در برابر گرمای بیش از حد دارد، یعنی دستگاه به طور خودکار پس از رسیدن به درجه حرارت از پیش تعیین شده ای خاموش می شود.

ناموجود