پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم
پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم

پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم TOTU Star Lord series wireless charge car mount CACW-027

پایه نگهدارنده موبایل توتو مدل CACW-027 با قابلیت شارژ سریع بی سیم دارای حسگر مادون قرمز می باشد. شارژرها معمولا از جنس سرامیک یا فلز ساخته می شوند که این موضوع روی مصرف انرژی هنگام انتقال شارژ بی سیم تاثیر می گذارد. این روزها اکثر تلفن های همراه از شارژ بی سیم پشتیبانی می کنند، به همین دلیل برای کارایی بهتر استفاده از شیشه پیشنهاد می شود. با افزایش ثبات انتقال، که روی مصرف انرژی موثر است، می توان کارایی شارژ را بهبود بخشید. دارای دو حالت 5 ولت و 9 ولت می باشد. سازگاری خودکار با گوشی های مختلف، سبب بهبود کارایی شارژ می گردد.

ناموجود
محصولات مرتبط