پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011
پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011

پایه نگهدارنده موبایل انکر مدل Air Vent A7144011 Anker Air Vent Car Mount A7144H11

این پایه تقویت شده به صورت محکم بر روی تهویه هوا خودرو شما قرار میگیرد. 4 آهن ربای نئودیمیومی فوق قدرتمند بکار رفته در انکر A7144H11 ، امنیت گوشی و عدم افتادن آن را تضمین می کند. با این پایه نگهدارنده، در هنگام سفر در جاده دسترسی راحتی به هندسفری گوشی خود خواهید داشت.

ناموجود
محصولات مرتبط