دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01
دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01

دسته بازی انگشتی بیسوس مدل ACPBCJ-01 Baseus Shooting Game ACPBCJ-01

هنگام انجام بازی نمیتوانید همزمان با تیر اندازی حرکت کنید؟ هنگام انجام بازی بدلیل بزرگ بودن بیش از اندازه صفحه تبلت اذیت می شوید؟ هنگام تیر اندازی در بازی ها با سیستم تشخیص پیشرفته آهسته ای مواجه می شوید؟ با دسته بازی بیسوس مدل ACPBCJ-01 شما می توانید بصورت همزمان با 4 انگشت خود به بازی بپردازید.


140,000 تومان 99,000 تومان
41,000 تومان تخفیف
رنگ :
مشکی