پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum
پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum

پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum Drum series magnetic holder DCTS-09

پایه نگهدارنده آهن ربایی موبایل توتو مدل DCTS-09 Drum از آلیاژ آلمینیوم، سیلیکون و روکش مغناطیسی ساخته شده است. هولدر توتو مدل DCTS-09 Drum قابل استفاده برایدستگاه های 3.5 تا 7 اینچی می باشد. این محصول توتو دارای عرض 36 میلی متری و طول 44میلی متری است. 4 آهن ربای روبیدیومی، تمام سطح مغناطیسی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

ناموجود
محصولات مرتبط