پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت REMAX MILES WIRELESS RPP-103 POWER BANK 10000 MAH

پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 شارژ دستگاه های شما با جریان 10000 میلی آمپر بر ساعت با حفظ سلامت باطری گوشی به سرعت انجام می دهد. پاوربانک RPP-103 با پشتیبانی از پروتکل QI می تواند گوشی شما رو به صورت بی سیم ( وایرلس) شارژ نماید. برای شارژ کردن دستگاه شما توسط شارژ وایرلس فاصله مورد نیاز کمتر مساوی 10 میلی متر باید باشد. پاوربانک وایرلس ریمکس مدل RPP-103 با برخورداری از خروجی دوگانه USB با حداکثر جریان 2.4 آمپر و شناسایی خروجی متصل شده بصورت خودکار یک پاوربانک هوشمند به حساب می آید.

ناموجود
محصولات مرتبط