شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6
شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6

شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 Rock Space W6 Wireless Charger

شارژر بی سیم راک اسپیس مدل W6 مجهز به آخرین تکنولوژی WPC Qi FOD (شناسایی اجسام خارجی) می باشد تا هنگامی که اجسام فلزی مانند سکه، حلقه یا کلید روی شارژر قرار می گیرند، از شارژر در برابر گرما و لود اضافی محافظت کند. چراغ قرمز به این معناست که یک جسم خارجی روی شارژر قرار گرفته است.

169,000 تومان
رنگ :
مشکی
محصولات مرتبط