پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس

پایه نگهدارنده یسیدو مدل C35 با قابلیت شارژ وایرلس Yesido Wireless charging car Holder C35

پایه نگهدارنده وایرلس یسیدو مدل C35 علاوه بر اینکه برای گوشی شما یک پایه نگهدارنده در طول رانندگی می باشد در صورتی که گوشی شما از فناوری شارژ بی سیم پشتیبانی می کند، می توانید گوشی را در حین قرار گرفتن در آن شارژ نماید. C35 محصول شرکت یسیدو برای شارژ وایرلس گوشی های شما از یک پورت خروجی میکرو یو اس بی 5 تا 9 ولت بهره می برد. این محصول تا 120 درجه به صورت دسته آن قابلیت تنظیم و 360 درجه سری آن قابلیت چرخش دارد.

215,000 تومان
رنگ :
مشکی
محصولات مرتبط