هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02
هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 هدفون بی سیم بیسوس مدل D02

هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 BASEUS Encok D02 Headphone

هدفون بی سیم بیسوس مدل D02 طراحی تا شونده که این امر باعث شده حمل و نقل و نگهداری آن بسیار آسان باشد. تمامی بخش های D02 قابل تنظیم است از جمله دارای تنظیمات تاشوی بازوی تلسکوپی، تنظیمات تا شونده داخلی چرخنده و همچنین تنظیم سر هدفون. این هدفون که توسط بلوتوث گوشی شما قابلیت اتصال دارد تا محدوده 10 متر را به راحتی جواب می دهد.

ناموجود
محصولات مرتبط