پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس
پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس

پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس Baseus WXZT-01 QI Wireless Gravity Phone Holder

پایه نگه دارنده موبایل بیسوس مدل WXZT-01 با قابلیت شارژ وایرلس که در ساخت آن از اصل مکانیکی جاذبه استفاده شده است، پس از این که تلفن همراه در داخل آن قرار بگیرد، می تواند به صورت خودکار با جاذبه قفل گردد و باز شود. هوشمند و شارژ سریع، تراشه هوشمند داخلی، با جریان مورد نیاز دستگاه های مختلف و تطبیق سرعت شارژ خود سازگار می باشد. عملیات راحت با یک دست انجام می شود، فقط نیاز است تا تلفن خود را روی آن قرار دهید، سپس دو عملیات رهیابی و شارژ با استفاده از یک دست قابل انجام است، سریع و راحت می باشد.

450,000 تومان
رنگ :
مشکی
محصولات مرتبط