نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01
نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01

نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 YESIDO YCC 01 MAGNETIC CABLE CLIP HOLDER

نگهدارنده کابل یسیدو مدل YCC 01 با داشتن یک پایه و 3 نگهدارنده برای نگهداشتن 3 عدد کابل می توان از این وسیله استفاده نمود. از این محصول می توانید برای مدیریت انواع کابل های گرد، تخت و سازماندهی کابل های ماشین یا روی میز از آن استفاده نمایید. YCC 01 از مواد ABS مغناطیسی ساخته شده است و تنها با داشتن 24 گرم محصولی بسیار ظریف است. سایز نگهدارنده کابل YCC 01 یسیدو 90 * 19 * 13 میلی متر است.

ناموجود