کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701
کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701

کابل تبدیل USB به Type-C زد ام آی مدل AL701 ZMi AL701 Type-C Cable

کابل تبدیل USB به Type-Cزد ام آی مدل AL701 مقاومت 56 کیلو اهمی در پریز درجه یک این محصول به کار رفته است که از حداکثر شارژ 2.4 آمپر پشتیبانی می کند، کابل توسط تعداد زیادی از جفت سیم های مسی ساخته شده است تا سرعت انتقال داده ها را به 480 مگابیت بر ثانیه افزایش دهد.

ناموجود
محصولات مرتبط