کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر
کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر

کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر Baseus USB C X-shaped Light Cable

کابل تبدیل USB به Type-C بیسوس مدل X-Shaped به طول 1 متر دارای چراغ های هوشمند به شکل X می باشد. این کابل ها دارای شارژ سریع 5 ولت/ 3 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، بافته شده با نقطه های رنگی است که انعطاف پذیر SR ، مقاومت در برابر خم شدن را برای شما فراهم می کند. دارای بندی مانند کمربند چرمی برای جمع کردن سیم است. سرعت انتقال داده بالا 480 Mbps را برای شما به ارمغان می آورد.

ناموجود
محصولات مرتبط