کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر
کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر

کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 طول 1.2 متر Remax S120 Aux Audio Cable 1.2m

کابل انتقال صدا ریمکس مدل RL-S120 یک محصول شیک از شرکت ریمکس است که به صورت محصولی دست ساز و دقیق ساخته شده است. S120 با برخورداری از پوسته ی آلمینیومی و فشرده سازی دقیق نمونه ای از هنر دست است. ارسال صدای واقعی با کمک کابل صدای کنترلی هوشمند به این صورت که بر روی این محصول دکمه های جهت افزایش و کاهش صدا و برخورداری از میکروفون جهت برقراری تماس تعبیه شده است. برخورداری از مس خالص و بدون اکسیژن که خاصیت ضد پیچ خوردگی را به ارمغان می آورد.

ناموجود
محصولات مرتبط