مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3
مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3 مسواک برقی سوکاس مدل X3

مسواک برقی سوکاس مدل X3 SOOCAS X3 Electric Toothbrush

مسواک برقی سوکاس مدل X3 دارای قابلیت سفارشی سازی برس در 4 حالت تمیز کردن می باشد. همچنین به راحتی قابل شستشو و حمل می باشد. در استفاده از مسواک سوکاس X3 و با برنامه هوشمند سوکاس از طریق بلوتوث می توانید به ثبت اطلاعات جهت عادت های صحیح مسواک زدن خود بپردازید. از فناوری پیشرفته صوتی برای تمیز کردن دندانها تا 37200 strokes/min استفاده می کند ، و به طور موثری تا حداکثر 7 برابر پلاک بیشتری را نسبت به یک مسواک دستی جدا می کند. نوسان شدید و ماندگاری بالای موتور باعث تمیز کردن عمیق تر می شود. موتور دقیق وارد شده از ژاپن می تواند باعث کاهش سر و صدا و راحتی بیشتر هنگام مسواک زدن دندان ها شود.

ناموجود