ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM
ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM

ریش تراش میجیا مدل MJTXD01XM Mijia Electric Shaver MJTXD01XM

تیغه ریش تراش برقی قابل حمل میجیا از یک فولاد پیشرفته ساخته شده است. این تیغه از ژاپن وارد شده است. سازنده آن ادعا می کند که برای ساخت این تیغه ها، همان ماده مورد استفاده در شمشیرهای سامورایی ، به کار رفته است. سختی آن 60HRC است. بنابراین فولاد به کار رفته در این محصول مناسب پوست است و تیز و محکم می باشد. تیغه ها با زاویه 27 درجه قرار گرفته اند. این ماشین دارای 1148 سوراخ است تا از حداکثر تماس با پوست اطمینان حاصل شود. بنابراین ، این تیغه تیز باعث بهبود و راحتی در تراشیدن ریش می شود.

ناموجود