مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501
مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501

مچ بند هوشمند امیزفیت مدل Equator A1501 Amazfit EQUATOR A1501

دستبند سلامتی Amazfit EQUATOR فعالیت های شما ، میزان کالری سورانده شده و خواب شما را ردیابی می کند و به شما امکان می دهد هشدارهای لرزشی برای تماس های دریافتی را برنامه ریزی کنید. طراحی این محصول زیبایی ظریفی را ارائه می دهد. اکواتور باریک ترین و سبک ترین ردیاب فعالیت در بازار است که آن را به عنوان بهترین همراه 24 ساعته تبدیل می کند.

ناموجود