پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک زد ام آی مدل QPB60 با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت ZMI QPB60 Space Power Bank 6000mAh

در ساخت این پاوربانک از فولاد ضد زنگ 304 صیقل داده شده برای افزایش درخشش استفاده شده است، در نتیجه شبیه آینه می باشد. دارای یک پوشش محافظ چرمی PU ، کابل OTGadapter و سایر لوازم جانبی است. شارژ سریع USB Type-C دو طرفه دارد.

ناموجود
محصولات مرتبط