کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر
کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر
کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر
کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر

کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر WUW Type-C 2m Hempen Cable With Pack

کابل تبدیل USB به Type-C دبلیو یو دبلیو طول 2 متر که سر آن به صورت فلزی می باشد و دارای کیف همرنگ کابل می باشد. جنس این کابل به صورت کنفی می باشد .

ناموجود
محصولات مرتبط