چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607
چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 چندراهی برق هانت کی مدل SZN607

چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 HuntKey SZN607 Power Strip

چندراهی برق هانت کی مدل SZN607 دارای دو پورت USB( ترکیب 2.4 AMP ) برای راحتی در انجام کارهایی از قبیل شارژ گوشی و پاوربانک محسوب میشود. همچنین این چندراهی محصول هانت کی دارای دارای پنج خروجی استاندارد جهانی، درپوش های محافظ کودک، سوئیچ امنیتی دو سطحی است. SZN607 ساخته شده از مواد بازدارنده شعله های آتش که مقاوم تا دمای 750 درجه سانتیگراد می باشد. طول کابل چندراهی 3 متر می باشد.

ناموجود