کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر
کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر

کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر Huawei AP55S USB To microUSBUSB-C Cable 1.5m

.کابل تبدیل USB به microUSB / Type-C هوآوی مدل AP55S طول 1.5 متر که از شارژ سریع نیز پشتیبانی می کند و قادر است حداکثر جریان خروجی 2 آمپر را برای شما به ارمغان بیاورد.

75,000 تومان 50,000 تومان
25,000 تومان تخفیف
رنگ :
سفید
محصولات مرتبط