دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 Baseus Creamy-White Aroma Diffuser Acxun-02

با استفاده از دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل Acxun-02 زمانی که پس از یک روز طولانی، دوست دارید تا استراحت کنید یا از استرس خلاص شوید، این دستگاه همراه و یاور واقعی شما در اتاق خواهد بود. دستگاه تهویه هوای بیسوس، مجهز به نور شب محیطی ۷ رنگ می باشد که بین رنگ های مختلف جا به جا می شود. این دستگاه، ویژگی تصفیه هوا، فواید رایحه درمانی، رطوبت سازی، و نور خُلقی را در قالب یک دستگاه به خانه یا محل کار شما اضافه کرده و موجب به وجود آمدن احساسی خوب در شما می شود. بکارگیری حالت های اسپری مداوم یا متناوب در این دستگاه امکانپذیر است.

ناموجود