دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 Baseus Magic Wand Portable Humidifier DHMGC-06

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز بیسوس مدل DHMGC-06 با طراحی کارتونی بامزه حیوانات، شیک و قابل حمل، اضافه شدن جذابیت بیشتر به دستگاه بخور را به ارمغان می آورد. ترکیب دو بخش جدا با میله کتانی کوتاه و بلند، در محیط های مختلف موجب رفع نیاز رطوبت رسانی مخزن های مختلف دستگاه بخور می شود. حجم این دستگاه بخور حدود 40 میلی لیتر بر ساعت بوده و هوا تبدیل به ذرات ریزی می شود که پوست را همواره مرطوب نگه می دارد. ادستگاه بخور را می توانید درون یک مخزن نامحدود آن را به همراه آب استفاده کنید . هدایت مولکول های ریز آب به سمت پوست، تاثیر دو برابری در تهویه هوا، عدم نگرانی از تهویه هوای اتاق و به وجود آمدن محیط خشک

ناموجود