قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus
قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus

قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen مدل EJ-PH970 مناسب برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 / Note 10 Plus Samsung Galaxy Replacement S-Pen for Note10, / Note10 Plus EJ-PH970

قلم لمسی سامسونگ مدل S-Pen پیشرفته ترین قلم S تا به الان می باشد. با یک طراحی زیبا و خاص ، حرکات شما را دنبال می کند ، می نویسد ، ترسیم می کند و کنترل بیشتری دارد. در این قلم طراحی دوباره برای قرار دادن قدرت بیشتر در نوک انگشتان شما صورت گرفته است که باتری آن تا 10 ساعت دوام دارد. کافی است بلتوث را روشن کنید تا این وسیله به کنترل راه دور شما تبدیل شود که کارهایتان را با آن انجام دهید .

ناموجود