ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال

ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS نسخه گلوبال Amazfit GTS Global Version

ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS پشتیبانی از اپلیکیشن ها و هشدار هایی است که به شما اجازه می دهند، در عرض 1 ثانیه، پیغام ها و هشدار ها را بدون حمل گوشیتان، دریافت کنید. امکان پیش بینی هوا، تماس ورودی، ارسال پیام، نمایش نوتیفیکیشن اپلیکیشن، هشدار رویداد، زنگ ساعت، جستجوی گوشی، قطب نما، ثانیه شمار، کنترل موسیقی همه بخشی از توانایی این ساعت هوشمند می باشند. ساعت Amazfit GTS با مقاومت در برابر عمق 50 متری آب، از چندین فعالیت آبی پشتیبانی می کند. این ساعت قادر است تا به صورت اتوماتیک حالت شنای شما را تشخیص داده و داده هایی همچون امتیاز SWOLF، سرعت، یا کالری مصرفی را ثبت کرده و شما را قادر می سازد تا هر بار که شنا می کنید، به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده بپردازید.

ناموجود