دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06
دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06

دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 XiaoMi 70mai Dash Cam 1S D06

دوربین فیلم برداری خودرو شیائومی سونتی می مدل 1S D06 در صورت کمبود حافظه به طور خودکار قدیمی ترین فیلم ها با جدیدترین آن ها رونویسی می کند و تمام لحظات رانندگی شما را ذخیره می کند. دارای سنسور G داخلی که باعث میشود هنگام حرکات ناگهانی و یا ترمزهای شدید فعال می شود. میزان حساسیت این سنسور با اپلیکیشن موبایل قابل تنظیم است. هر گاه سانحه ای تشخیص داده شود به طور خودکار ضبط شروع می شود. دارای نگهدارنده ی چرخشی است که در هر جهتی تنظیم می شود و زاویه مورد نظر شما را فراهم می کند. چسب مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، می تواند از مشکل افتادن دوربین در شرایط آب و هوایی فوق العاده گرم اجتناب کند، قدرت این چسب بسیار زیاد است، اما به شیشه ماشین آسیبی نمی رساند.

ناموجود