دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14
دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14

دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth مدل FDIR-V14 Xiaomi iHealth Thermometer FDIR-V14

دماسنج دیجیتال شیائومی iHealth از اندازه گیری دما به روش مادون قرمز بهره برده و دمای پیشانی را اندازه گیری می کند. این دماسنج در مقایسه با دماسنج های جیوه ای بسیار ایمن و بهداشتی تر بوده و در صورت شکسته شدن شیشه دماسنج، یا بلعیده شدن جیوه، کاملا برای نوزادان، ایمن است. از سایر ویژگی های دماسنج iHealth شیائومی می توان به اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان، سنسور داخلی تولید شرکت هایمن آلمان، و اضافه شدن سنسور غلظت دمای گلخانه و محیط، خواندن سریع و راحت دما در عرض 1 ثانیه و هشدار ویبره پس از کامل شدن تست اشاره کرد.

ناموجود