آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi
آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi

آینه و دوربین ماشین شیائومی Yi YI Mirror Dash Camera

آیینه و دوربین ماشین شیائومی Yi فراتر از یک دوربین ماشین است. این دوربین Yi با برخورداری از دوربین دوگانه HD با کیفیت دوربین جلو و عقب 1080 و 720 پیکسیلی کیفیت قابل قبولی را برای شما فراهم می کند که دارای قابلیت دید در شب نیز هست.

ناموجود