بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600
بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600 بخارشوی درما مدل ZQ600

بخارشوی درما مدل ZQ600 Deerma DEM ZQ600 Steam Vacuum Cleaner

بخارشوی درما مدل ZQ600 دارای 5 سری مختلف طی، اتوی لباس، برس، تمیز کننده و زداینده جهت ضدعفونی و انجام کارهای مختلف است و این امکان را به شما میدهد تا تمیز کردن کل خانه تنها با بخارشوی درما را انجام دهید. با ZQ600 که دیگ بخار از جنس آلیاژ آلومینیوم نازک است به راحتی جاهایی که در دسترس شما نیست را تمیز کنید و این کار را توسط سری های برس به راحتی با لوله هایی به هم متصل می شوند و مناطق مختلف مانند شیشه های بالای خانه و پرده ها را تمیز می کنند. این بخارشو با استفاده از تیوپ گرمایش دو لایه و پر قدرت، بخار آب را اسپری می کند. بر خلاف تمیز کردن با مواد شیمیایی که مضرات زیادی دارد، این محصول سریع، امن ، بدون ضرر و سازگار با محیط زیست می باشد.

ناموجود