ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z
ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z

ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z Ciga Design Z-series Watch

ساعت مکانیکی شیائومی سیگا دیزاین سری Z، فقط الماس از آن قوی تر است این ساعت مچی کاملاً اتوماتیک و شفاف، از تیتانیوم و کریستال یاقوت کبود ساخته شده است که به کسی که آن را استفاده می کند و اطرافیانش فرصتی می دهد تا کارکرد داخلی و قدرت ذاتی آن را ببینند. پوسته ای از جنس تیتانیوم درجه 2 دارد که یکی از قوی ترین و متمایزترین فلزات است. مقاومت آن در برابر خوردگی بی نظیر است و از استیل ضد زنگ ،که استاندارد فعلی برای ساعت سازان است، 40٪ قوی تر و 30٪ سبک تر است. قطرات آب و باران ساعت را متوقف نمی کنند. این ساعت از یاقوت کبود با ضخامت 1.2 میلی متر ساخته شده است که در برابر استفاده طولانی مقاوم است و دارای استاندارد ضد آب 3 ATM است.

ناموجود