پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A
پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A

پارچ تصفیه آب ویومی مدل VH1Z-A VIOMI VH1Z - A Water Filters Pitcher

این روزها داشتن یک سبک زندگی سالم، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. آب، منبع زندگی است؛ بیایید تا توجه بیشتری به آبی که می خوریم داشته باشیم و مراقبت بیشتری از سلامتی مان به عمل بیاوریم. هدف ما از ساخت کتری استریلیزاسیون ماوراء بنفش؛ تأمین آب سالم، تمیز و تازه است. این پارچ با دارا بودن شاخص هوشمند نشان دهنده ی عمر فیلتر ها یاد آوری خوش آیند برای جایگزینی به موقع فیلتر ها را برای شما به ارمغان می آورد. همچنین عاری از بسفینول آ ، ایمن و سالم، سازگار با محیط زیست است. از بین بردن ۹۹ درصد از باکتری اشريشيا کلی، باکتری باکتری استافیلوکوک ائوروس، باکتری ‌کلبسیلا پنومونیه، باکتری سالمونلا انتریتیدیس، و باکتری شیگلا دیسانتری.

ناموجود