کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B
کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B کتری برقی درما مدل BM-DH060B

کتری برقی درما مدل BM-DH060B Deerma BM-DH060B Folding Portable Water Kettle

کتری برقی درما مدل BM-DH060B دارای متریال سیلیکونی و استیل ضد زنگ که امن تر و سالم تر است. درما این محصول را با طراحی بدنه تاشو، قابل حمل و سبک تولید کرده که جذابیت این محصول رو چند برابر کرده است. در بخش زیرین این کتری با طراحی خلاقانه شیار انتهایی برای قرار گرفتن دستگیره همه چیز را منظم کرده است.

ناموجود