دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800
دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 دستگاه بخور سرد درما مدل ST800

دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 Deerma ST800 Air Humidifier

دستگاه بخور سرد درما مدل ST800 بسیار کم صدا، با صدای 35 دسیبلی روی خواب تاثیری ندارد. شما می توانید با اضافه کردن رایحه های طبیعی یا گیاهی باعث خوشبو کردن هوای اطرافتان نیز شوید. با استفاده از دستگاه ST800 از رطوبت هوای اطافتان لذت ببرید. این دستگاه رطوبت سازی را توسط رطوبت ساز اولتراسونیک زمینی انجام میدهد که باعث شده هوای اطرافتان به صورت یکنواخت مرطوب شده. دستگاه ساخت شرکت درما با 300 میلی لیتر/ساعت رطوبت سازی با هر منفذ را انجام داده که باعث ایجاد بخار غلیظ شده است. ST800 با جذب پیوسته کربن های فعال شده باعث از بین رفتن آلودگی هوای اطافتان میشود. گنجایش این دستگاه 4 لیتر برای 15 ساعت مرطوب سازی است که همچنین اجزای آن قابل شستشو نیز می باشد.

ناموجود