اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007
اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007 اتو بخار درما مدل HS007

اتو بخار درما مدل HS007 DEERMA Garment Steam HS007

اتوبخار درما مدل HS007 برای اتو کردن نیازی به انتظار طولانی نیست و 20ثانیه برای رسیدن به بخار کافی است. این محصول از سیستم گرمایش فشار گردشی استفاده می نماید. این محصول مناسب برای خانواده هایی که کودک دارند یا از حیوانات خانگی مراقبت می کنند همچنین مناسب برای ضدعفونی لوازم اتاق هتل هنگام سفر است. هنگام اتو کردن لباس ، بخار را خشک نگه می دارد و لکه آب باقی نمی ماند. مجهز به فیوز حرارتی و کنترل دما ، درجه حرارت بالا در این محصول خطرناک نیست. HS007 میتواند اتو کردن لباس ها و سایر وسایل شما را در حالت های سطوح صاف، به صورت آویزان و سطوح ناصاف انجام دهد.

ناموجود