مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one
مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one مسواک برقی اُکلین مدل one

مسواک برقی اُکلین مدل one Oclean One Smart Sonic Toothbrush

Oclean One جدیدترین مسواک هوشمند نسل جدید Oclean است. برای ارائه تجربه مسواک زدن شخصی طراحی شده ، Oclean One از فناوری هوشمند و ویژگی های طراحی برتر استفاده می کند. از جمله برنامه های مسواک زدن قابل تنظیم ، تجزیه و تحلیل های عمیق و عمر باتری 60 روزه. این مسواک یک طراحی جذاب دارد که در نگاه اول شما را مجذوب می کند و 12 حالت برای تمیز کردن دندان شما از قبل طراحی شده است. زمان شارژ این مسواک طبق ادعای شرکت فقط 3.5 ساعت است که نسبت به بقیه مسواک ها که به طور معمول 15 تا 20 ساعت است یک برتری فوق العاده می باشد.

1,600,000 تومان 1,399,000 تومان
201,000 تومان تخفیف
رنگ :
سفید