ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost
ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost

ماشین اصلاح موی سر و صورت انچن مدل Boost ENCHEN Hair Clipper Boost

ماشین اصلاح مو ENCHEN یک شانه دارد که طول کوتاهی مو را از 0.7 تا 21 میلی متر را معین می کند. طول کوتاهی مو با یک دکمه به آسانی تنظیم می شود. این دستگاه از شارژ سریع پشتیبانی می کند. در یک ساعت تا 90 درصد شارژ می شود و برای شارژ کامل به 1.5 ساعت زمان احتیاج دارد. 1 ساعت شارژ برای بیش از 80 دقیقه می تواند کار کند (شارژ کامل 90 دقیقه دوام دارد). هر بار اصلاح مو حدود نیم ساعت زمان می برد و با این حساب این ماشین اصلاح می تواند 3 ماه به کار گرفته شود.

550,000 تومان 476,000 تومان
74,000 تومان تخفیف
رنگ :
سفید
مشکی