دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621
دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621

دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 Xiaomi Food Vacuum Sealer Machine VS6621

دستگاه وکیوم غذا مدل VS6621 دارای صفحه لمسی، عملکرد تک کلیدی، مکش قوی، وکیوم خلا، ضد کپک، ضد رطوبت و با تیغه کشویی با 600 گرم وزن می باشد. غذاهای روغنی خشک و مرطوب را می توان به صورت خلا بسته بندی کرد تا تازه بمانند ، و باعث می شود آشپزخانه شما یک انبار مواد غذایی مغذی و دارای ارزش بیشتری باشد.

2,900,000 تومان 2,449,000 تومان
451,000 تومان تخفیف
رنگ :
سفید