جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800
جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800 جارو برقی درما مدل DX800

جارو برقی درما مدل DX800 Deerma DX800 Vacuum Cleaner

جارو برقی درما مدل DX800 به منظور جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک در فیلتر و کاهش قدرت مکش جارو برقی، ما قابلیت کشیدن گرد و خاک را به دستگاه اضافه کرده ایم. بعد از هر بار استفاده، فیلتر کاملا نو خواهد بود و مکش هم کاهش نمی یابد. با طراحی ساده مخزن جارو برقی، حتی بدون خم شدن می توانید مخزن دستگاه را جدا کنید. دستگیره پلاستیک ضد لغزش از جنس TPE باعث می شود که بدون لغزش دست از دستگاه استفاده کنید.

ناموجود