سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B
سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B

سرخ کن بدون روغن شیائومی Liven مدل KZ-J5000B Xiaomi Youpin Liven Oil Free Fryer

سرخ کن بدون روغن 5 لیتری Youpin شیائومی با توان 1100 واتی، هواپز برقی برای پخت و پز بدون روغن و سالم و دارای زمانبندی 1 تا 60 دقیقه ای است. توسط این سرخ کن میتوانید پخت و سرخ کردن انواع غذاها و خوراکی ها مثل مرغ سرخ شده، کباب، چیپس و پاپ کورن را انجام دهید.

ناموجود