دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11
دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11

دستگاه تصفیه کننده آب میجیا مدل MUL11 Mijia Faucet Water Purifier MUL11

دستگاه تصفیه آب شیائومی Mijia Faucet تصفیه کننده آب آشپزخانه می باشد. فیلتر تصفیه با بازده بالا دارای 4 فیلتر جایگزین جهت فیلتر باکتری ها و زنگ زدگی می باشد. دستگاه تصفیه شیر آب Mijia می تواند به طور موثر زنگ زدگی ، رسوب ، کلوئید و سایر ذرات معلق موجود در آب و همچنین کلر باقیمانده و آلاینده های باکتریایی را فیلتر کند تا آب درست فیلتر شود و از آب سالم محافظت می کند.

1,350,000 تومان 950,000 تومان
400,000 تومان تخفیف
رنگ :
سفید