ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001
ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001

ماساژور برقی تک لاو مدل TL2001 Tech Love Massage Gun TL2001

ماساژور هوشمند تفنگی دارای وزن خالص 415 گرم و اندازه کوچک مشابه Iphone 12 است که به راحتی قابل حمل و استفاده است. با 3 ساعت شارژ می توانید به مدت 3 روز از آن استفاده کنید. رنگ بدنه از جنس UV دوبل می باشد که زیباتر و با دوام تر است.

ناموجود