کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus
کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus

کاور نيلکين مدل Synthetic Fiber مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 Plus / 8 Plus Nillkin Synthetic fiber Series protective case for Apple iPhone 7 Plus / 8 Plus

در ساخت این قاب از روند پیشرفته قالب گیری داغ، مواد و الیاف کربن بافته شده PP در پوشش پشتی استفاده شده است. سطح این قاب با تکنیک های اسپری روغنی و پلاستیکی ترکیب شده است که اثر انگشت ها پس از لمس قاب فورا از بین می رود.

ناموجود
محصولات مرتبط