کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر
کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر

کابل شارژ مغناطيسي ساعت هوشمند اپل به طول 2 متر Apple Watch Magnetic Charging Cable 2m

هدف این محصول شارژ آسان ساعت های هوشمند اپل واچ می باشد. بنابراین از یک راه حل استفاده می کند که تکنولوژی MagSafe را با شارژ القایی ترکیب می کند.

799,000 تومان
رنگ :
سفید