بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7
بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7
بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7
بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7
بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7

بامپر کوتتچي مدل Wave مناسب براي گوشي اپل iPhone 7 WAVE DESIGN BUMPER For iPhone 7

در ساخت این بامپر از دکمه ‌های آلومینیومی استفاده شده ‌است. طرح موج Wave در حاشیه ‌های بامپر، باعث وجود شیارهایی شده تا در هنگام گرفتن گوشی درون دست، از لیزخوردن آن جلوگیری شود.

36,000 تومان
رنگ :
مشکی
محصولات مرتبط