محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s
محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s
محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s
محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s
محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s
محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s

محافظ صفحه نمايش شیشه ای مناسب براي گوشي اپل iphone 5s Clear screen protector for Apple iPhone 5s

ساخته شده از شیشه واقعی حرارت دیده که از صفحه نمایش گوشی در مقابل خرد شدن محافظت می کند، دارای درجه سختی صنعتی 9H، که در رتبه بعد از الماس با سختی 10H قرار می گیرد.

12,900 تومان
محصولات مرتبط