قلم لمسی گریفین
قلم لمسی گریفین
قلم لمسی گریفین
قلم لمسی گریفین
قلم لمسی گریفین
قلم لمسی گریفین قلم لمسی گریفین قلم لمسی گریفین قلم لمسی گریفین قلم لمسی گریفین

قلم لمسی گریفین Griffin Stylus for Capacitive Touchscreens

کارکردن با این قلم‌ که حساسیت بالایی دارد، باعث می‌شود روی صفحه‌نمایش دستگاه شما لک و اثر انگشت کمتری ایجاد شود و امکان آسیب‌رسیدن به آن بسیار کاهش یابد. این قلم برای هر دو گروه نویسندگان راست دست و چپ دست مناسب است.

ناموجود