کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X
کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X

کاور سلطنتی UAG مدل Monarch مناسب برای گوشی اپل iPhone X UAG Monarch Series For Apple iPhone X Case

این قاب دارای درجه نظامی MIL STD 810G 516.6 می باشد، از وارد شدن ضربه به گوشی جلوگیری می کند همچنین قابلیت تحمل 26 بار افتادن، از ارتفاع 4 فوت معادل حدودا 120 سانتی متر آزمایش شده است و هیچ صدمه ای به آن وارد نشده است.

ناموجود
محصولات مرتبط