کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر
کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر

کابل تبدیل USB به Micro USB ریمکس مدل Martin RC-028M طول ۱ متر Remax Data Cable Martin RC-028M Micro USB

هسته این محصول از جنس مس خالص GB که قابل کشش و خم شدن می باشد. دارای طراحی تخت برای جلوگیری از گره خوردن که با گجت‌های دارای درگاه Micro USB سازگار است.

ناموجود
محصولات مرتبط