ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear
ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear

ماسک سوپاپ‌دار ضد گرد و غبار شیائومی مدل AirWear Xiaomi AirWear Anti-Fog And Haze Mask

این ماسک دارای ساختاری سه بعدی حلقه انعطاف پذیر برای پوشش کامل می باشد که انعطاف پذیری 360 درجه دارد. از تکنولوژی AF برای ایجاد ساختاری سه بعدی به منظور جلوگیری از ورود هوا استفاده شده است.

ناموجود